උඹ මාව උල තිබ්බා....

Monday, January 10, 2011

හිත කියවන්න...                                     .
    අකුරැ අමුණන්න.....                                     

පැන්සලක් මගෙන් ඉල්ලපු නිසා,
තිබුණ එකම පැන්සල උඹට දුන්නා.......

උඹ ඒක දෙකට කඩලා
උල නැති පැත්ත මට දීලා......


                   
                                     
                   පැන්සල උල් කර ගන්න කටර් එකක්වත් දීපන්කෝ....
.

2 අදහස්:

  1. පිස්සා පලාමල්ල said...

    කියන්න නොතේරෙන අමුතුම ගතියක් තියෙනවා

  2. රොබින් said...

    ස්තූතියි මිත්‍රයා