යුරේකා යුරේකා....

Wednesday, February 16, 2011

      
      
       ද  
      ආ       ය
      ය               ආ
    ර                    ද
    ද                     ර
    ආ                    ය
   ය              ආ
   ර     දකඳුලක් උනන්නේ නෙත් අඟින් උවද
ඕනෑම අවස්ථාවක කඳුලක සංයුතිය " ආදරය " බව,

අවසානයේ මම සොයාගත්තෙමි........
ඔප්පු කලෙමි.......


3 අදහස්:

 1. Anonymous said...

  සහතික ඇත්ත බං !!!

 2. පූසා said...

  උපරිමයි මචං උපරිමයි!
  ආදරෙන් කඳුළු බිංදුව හැදුවේ කොහෙන් හරි දැකලද නැත්තම් උඹම හිතලද? (නිකමට ඇහුවේ)

 3. රොබින් said...

  ප්‍රතිචාරවලට ස්තූතියි.

  @පූසා - නිකම් හිතුනා මචං.