දන්නවද දන්නෑ....?

Sunday, November 14, 2010

හරි සීතලයි කෙල්ලේ........ 

උඹ ලඟ හිටිය හැමදාකම, 
දකින පමාවෙන් උණුහුම්වන හිත...

අද, මේ සීතලට ගල්වෙලා, 
පණ නැති වෙලා, 
මං අතරමංවෙලා ගිහින්...... 

කෝ....?                          

කොහෙද ඔයා......?              තාමත් පාර හොයන එකෙක්....                                                                                  
 

3 අදහස්:

  1. රවා said...

    එල එල.. පට්ට.. අපිත් තාම පාර හොයනවා.. යන් .. මෙ පැත්තෙන් එන්න.

  2. රොබින් said...

    රවා :- හි. හී.... කෝ බලන්න...

  3. ෴ හසියා ෴ said...

    බලං යනකොට හැමොම තාම පාර හොයනවා...අපිටත් හම්බුවුනොත් කියන්නකෝ....